Odvaž se věřit!
Bohu 
S námi

"Víra je bezpodmínečná důvěra, že náš život uprostřed všech věcí má smysl. Smysl je to, co dává odvahu žít."

Gerd Theissen


Autor fotografie: Tomáš Pikous