Odvaž se věřit!

  • Bohu.
  • S námi.


"Víra
je bezpodmínečná důvěra,
že náš život
uprostřed všech věcí
má smysl.
Smysl je to,
co dává odvahu žít."

Gerd Theissen