Jsme skupina mladých lidí ve věku 13 - 25 let, pocházíme z jižních Čech a hlásíme se k Českobratrské církvi evangelické. Je nás cca 20 a scházíme se společně na akcích, které pro nás pořádá 5 aktivních mládežníků - SOM. Akce se konají postupně ve všech jihočeských sborech ČCE. Společně také jezdíme na celocírkevní akce. Spojuje nás víra či hledání vlastní cesty k víře, chuť se setkávat, kamarádství a spousta zážitků. Na našich akcích se zamýšlíme nad různými pro nás zajímavými tématy, snažíme se je pojmout z více úhlů pohledu. A sem tam se podíváme do Bible, jak to píšou tam. A mimo to opravdu rádi zpíváme, blbneme a jsme pro každou legraci.

SOM

SOM je seniorátní odbor mládeže. Jednoduše parta pěti lidí, kterou jsme mezi sebou zvolili, aby nás vedla a pořádala pro nás akce. SOM má své poslání.

"Chceme, aby byla mládež různorodá, ale jednotná, příchozím otevřená, aby byla prostorem pro osobní rozvoj a sdílení evangelia, aby její akce měly jasný cíl, inspirovaly a vzbuzovaly touhu šířit myšlenku dál, aby mládežníci prožívali radost ze společenství a měli chuť jej dále rozvíjet."


Kdo to dělá?

Ája - řídí SOM a na akcích ošetřuje bolístky

Štěpán - zajišťuje technické zázemí

Matouš - sčítá haléře a plní naše žaludky

Tomáš - dokumentuje

Marie - vymýšlí nevšední hry

Dan - komunikuje s faráři a z dálky podporuje SOM