Jsme skupina mladých lidí ve věku 13 - 25 let, pocházíme z jižních Čech a hlásíme se k Českobratrské církvi evangelické. Je nás cca 20 a scházíme se společně na akcích, které si sami organizujeme. Akce se konají postupně ve všech jihočeských sborech ČCE. Společně také jezdíme na celocírkevní akce. Spojuje nás víra či hledání vlastní cesty k víře, chuť se setkávat, kamarádství a spousta zážitků. Na našich akcích se zamýšlíme nad různými pro nás zajímavými tématy, snažíme se je pojmout z více úhlů pohledu. A sem tam se podíváme do Bible, jak to píšou tam. A mimo to opravdu rádi zpíváme, blbneme a jsme pro každou legraci.

SOM

SOM je seniorátní odbor mládeže. Jednoduše parta pěti lidí, kterou jsme mezi sebou zvolili, aby nás vedla a pořádala pro nás akce. A abychom na to nebyli sami, pomáhá nám také farářka.


SOM má své poslání.

"Chceme aktivně podporovat a propojovat jednotlivé sborové mládeže, být otevření vůči církvi i společnosti a snažit se být pro mládežníky duchovní podporou."


Kdo to dělá?

Tomáš

Předseda SOMu, který díky svojí aktivitě stíhá zastávat hned několik dalších, především správních a komunikačních funkcí.

Štěpán N.

Technik, který se nebojí chopit jakéhokoli úkolu, který také svědomitě splní. Na přiložené fotce je Štěpán ten vetší a brejlatější Štěpán.

Ondra

Technik a člověk, který se stará o lékárničku. Disponuje především dlouhými vlasy, ale SOM je místo podivné, a tak není jediný.

Matouš

Místopředseda SOMu, není pouze nějaký přicmrnda předsedy, ale stejně jako on pro SOM dělá mnoho. Mezi jeho další funkce patří například správa pokladny.

Štěpán T.

Pozorně pozoruje vše, co se na akcích odehraje, aby to následně mohl zapsat do kroniky. Mimo jiné je to skvělý šaman a s jakýmkoli bubínkem dokáže veliké věci.

Lidka

Farářka a největší duchovní podpora SOMu. Mimo jiné se aktivně účastní SOMových schůzí, kde úspěšně maří všechny pitomé nápady ostatních členů.


Autoři fotografií: Tomáš Pikous, Benjamín Skála