Jsme skupina mladých lidí ve věku 13 - 25 let, pocházíme z jižních Čech a hlásíme se k Českobratrské církvi evangelické. Je nás cca 20 a scházíme se společně na akcích, které si sami organizujeme. Akce se konají postupně ve všech jihočeských sborech ČCE. Společně také jezdíme na celocírkevní akce. Spojuje nás víra či hledání vlastní cesty k víře, chuť se setkávat, kamarádství a spousta zážitků. Na našich akcích se zamýšlíme nad různými pro nás zajímavými tématy, snažíme se je pojmout z více úhlů pohledu. A sem tam se podíváme do Bible, jak to píšou tam. A mimo to opravdu rádi zpíváme, blbneme a jsme pro každou legraci.

SOM

SOM je seniorátní odbor mládeže. Jednoduše parta pěti lidí, kterou jsme mezi sebou zvolili, aby nás vedla a pořádala pro nás akce.

A abychom na to nebyli sami, pomáhá nám také farářka.


SOM má své poslání.

"Chceme, aby byla mládež různorodá, ale jednotná, příchozím otevřená, aby byla prostorem pro osobní rozvoj a sdílení evangelia, aby její akce měly jasný cíl, inspirovaly a vzbuzovaly touhu šířit myšlenku dál, aby mládežníci prožívali radost ze společenství a měli chuť jej dále rozvíjet."


Kdo to dělá?

Tomáš (předseda)

Štěpán

Ondra

Matouš

Štěpán

Lidka